slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Výukový seminář Tvořivě a s úsměvem 7.A

Náš výukový seminář začal tím, že jsme se sešli na autobusové zastávce. Jeli jsme autobusem do Černé v Pošumaví. Byli jsme tam opravdu za chvilku. Jak jsme dorazili, hned jsme se šli ubytovat.  První den jsme začali hrou dotyky, potom přišel na řadu biatlon. Vyzkoušeli jsme si, jak je téžké běžet a zároveň se pak trefit míčkem do koše. Trestných koleček bylo dost, ale sranda to byla i tak. Celý tento seminář se konal ve velkém areálu. Po obědě v místní restauraci jsme zamířili na louku, kde  měly paní učitelky v plánu, že nás utahají běhací a zároveň vědomostní hrou Scrabble.

Výukový seminář 1. třídy Z pohádky do pohádky

Hurá Z pohádky do pohádky!

             Od 7. do 11. září 2020 jsme se s prvňáčky bavili aktivitami z výukového semináře „ Z pohádky do pohádky“. 

Tvořivě a s úsměvem - 7. B

9.září vyrazila 7. B na dvoudenní výukový seminář Tvořivě a s úsměvem. Program byl zaměřen na spolupráci i na to, abychom se blíže poznali, naslouchali si, vyjadřovali své názory a navzájem si pomáhali. Žáci se zapojili do všech aktivit, které pro ně učitelé připravili. Některé úkoly je bavily více, některé méně. Největší úspěch mělo natáčení hudebních videoklipů a pohybová hra Člověče, nezlob se. Volný čas jsme trávili v krásné přírodě Olšiny, navštívili jsme i novou stezku v okolí rybníka. Prožili jsme hezké společné okamžiky, které nás nastartovaly na začátek nového školního roku.

Výukový seminář 2. třídy - Sportujeme s pohádkou

Od pondělí do středy se v druhé třídě hrálo, sportovalo a radovalo. V pondělí soutěžily děti s želvou Karotelou a hledaly poklad ukrytý v perle. V úterý jsme navštívili Lanové centrum na Lipně, kde nás na konci čekalo překvapení - lanová kladka přes rybník. Pro mnohé to byl opravdový vnitřní boj, nad kterým šťastně zvítězily. Středa byla doprovázena pohádkou O obřích bratrech, se kterými si děti zahrály pozemní hokej a další kolektivní hry. Seminář se povedl, počásí nám přálo, děti byly nadšené a do všech aktivit zapálené. Co víc si přát:-).

Michaela Jahnová

Cesta světla - Seminář 8. třídy na Olšině

V pondělí ráno jsme se všichni sešli na autobusové zastávce ve Frymburku. Počkali jsme na autobus a odjeli do Černé v Pošumaví. Přijeli jsme k vlakové zastávce od které jsme se vypravili na asi 1,5 hodinovou cestu. Asi v půli naší výpravy jsme se zastavili na pití a svačinu.

Roušky - mimořádné opatření

Od pátku 18.9.2020 budou žáci 2.stupně v základní škole nosit ve všech vnitřních prostorách školy (třídy, šatny, chodby) roušku. Roušku nebudou mít pouze při pobytu venku, hodinách tělocviku a při zpěvu.

Prosím rodiče, aby své děti vybavili 2 rouškami v igelitovém sáčku.

Na děti a pedagogy v mateřské škole se toto opatření nevztahuje. Doprovázející osoba v MŠ roušku nebo jinou ochranu nosu a úst mít musí.

Třeťáci a projektový den Tvorba třídních pravidel

Ve čtvrtek 3. září si třeťáci v rámci projektového dne vytvořili nová společná třídní pravidla. Den jsme strávili hraním scének, povídáním a vyráběním "pravidlového slunce". Bylo to moc fajn :).

Akce plánované na září

2.9. – Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021

3.9. Tvorba třídních pravidel – 3.tř. (projektový den)

7.9.-8.9. - Cesta světla – 8.tř. (výukový seminář Olšina)

7.9.-9.9. – Sportujeme s pohádkou – 2.tř. (projektové dny)

7.9.-11.9. – Z pohádky do pohádky – 1.tř. (projektové dny)

9.9.- 10.9. –Tvořivě a s úsměvem -7.B (výukový seminář, Olšina)

10.9.-11.9. –Tvořivě a s úsměvem -7.A (výukový seminář, Černá)

14.9.-16.9. - My a naše práva ​-4.tř. (výukový seminář, Lipno)

21.9.-25.9. - Pokračujeme spolu - 6.A.B  (výukový seminář)

24.9.-25.9. – Zvládneme to - 9.tř. (výukovvý seminář)   

Podmínky pobytu dítěte v MŠ od 1.9.2020

V současné situaci se nacházíme v oblasti se stupněm pohotovosti:  0 - zanedbatelné riziko nákazy

            Nikdo s příznaky infekční nákazy nesmí do MŠ vstoupit.

 • Mateřská škola bude v provozu od 6:30 do 16:30 hod. v obou třídách.
 • Před vstupem do budovy MŠ použijte dezinfekci u vstupu.
 • Dítě je přiváděno pouze jednou osobou a doporučuje se nevyužívat osoby starší 65 let.
 • Doprovod má povolený vstup do šatny MŠ a to pouze na dobu potřebně nutnou.
 • Je nutno ze strany rodičů minimalizovat shromažďování osob před školou.
 • Zákonný zástupce poučí svoje dítě o nutnosti dodržovat zásady osobní hygieny.

Dopis pro rodiče - organizace a pravidla v novém školním roce

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vás seznámila s některými novými pravidly a omezeními vzhledem ke Covid 19, která budou v naší škole platná od 1.9.2020.

Mateřská škola:

 • Provoz mateřské školy bude probíhat pouze v samostatném pavilonu MŠ – včetně vydávání obědů. Nebude docházet ke kontaktu se žáky ZŠ.
 • Doprovázející osoba dítěte smí vstoupit do šatny MŠ bez roušky na nezbytně dlouhou dobu.
 • Provoz obou tříd bude probíhat odděleně. Nebude docházet ke spojování tříd.
 • Bližší informace k provozu MŠ obdržíte písemně a budou vyvěšeny u vchodu do MŠ.

Základní škola:

 • Naší snahou je minimalizovat setkávání žáků z různých tříd. Bude proto omezen volný pohyb žáků o přestávkách po budově školy.
 • Nedoprovázejte prosím své děti do šatny. Věřte, že to Vaše dítě s případnou pomocí třídních učitelek zvládne.
 • V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý žák školy důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
 • Prosím rodiče, aby upřednostnili bezkontaktní komunikaci s vyučujícími (e-mail, telefon).  Aktualizujte si u třídních učitelů tyto údaje.
 • Pokud je nutné, navštívit ZŠ k osobnímu jednání prosím o domluvení schůzky s  vyučujícím a to na dobu po 15.30, kdy se žáci v budově již nevyskytují.  Schůzka bude probíhat pouze ve sborovně.
 • Pro návštěvy a jednání cizích osob je určená pouze sborovna. Volný pohyb po budově školy je zakázán.
 • Neposílejte své dítě do školy, pokud vykazuje známky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, kašel, rýma…)
 • Pokud se u Vašeho dítěte vyskytnou příznaky infekčního onemocnění, bude izolováno od ostatních. Vy budete o této situaci okamžitě vyrozuměni a své dítě si neprodleně vyzvednete.
 • Bližší informace budou na týdenních plánech jednotlivých tříd.

Školní jídelna:

 • Svačiny pro žáky ZŠ jsou do odvolání zrušeny. Zde nelze zajistit jejich vydávání po třídách.
 • Obědy budou vydávány podle zvláštního rozpisu tak, aby v jídelně byly přítomny současně pouze 2 třídy.

Stránky

Škola je zapojena do projektů:

    https://www.kellnerfoundation.cz/pomahame-skolam-k-uspechu/

Návštěvnost stránek

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer