slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Termíny rodičovských schůzek

Termíny pro přihlášení:   1. třída   2. třída   3. třída    4. třída   5. třída    6. A    6. B    7. A    7. B    8. třída    9. třída

Organizace výuky od 30.11.2020

Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 30. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost ve škole:

  • žáků 1. stupně
  • žáků 9. ročníků
  • žáků 6. – 8. ročníků v režimu tzv. rotační / střídavé výuky – střídání celých tříd po týdnu.

Pro naši školu to znamená, že v týdnu od 30. 11. do 4. 12.  budou ve škole přítomni žáci 6. A, 7. A a 8.třídy. Žáci 6. B a 7. B se v tomto týdnu vzdělávají distančním způsobem z domova podle upraveného rozvrhu, který najdete na týdenních plánech. V týdnu od 7. do 11. 12. se třídy vymění.

Tělesná výchova na 2. stupni bude kvůli zachování požadavku ministerstva zdravotnictví na homogenitu skupiny organizována tak, že budou spojeni chlapci a děvčaty v rámci jedné třídy. Volitelné předměty se budou vyučovat také v rámci 1 třídy, a jsou proto upravené rozvrhy, které najdete na týdenních plánech.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu přítomnosti ve škole včetně školní družiny a školního klubu. Nošení štítu u žáků je povoleno pouze ze zdravotních důvodů, vyučující smí používat štít pouze pokud jsou od žáků vzdáleni více než 2 m.

Školní jídelna bude v provozu – obědy se budou vydávat podle zvláštního rozpisu.

Ranní školní družina se ruší, odpolední družina bude pouze pro žáky 1.-2.třídy do 15.30. Dohled nad dojíždějícími žáky 3.-5.třídy bude zajištěn do 13.20.

Mgr. Milada Minaříková, ředitelka školy

Návrat žáků 1. a 2.třídy do školy

Vážení a milí rodiče,

jak jste již sami určitě z médií zaznamenali, žáci 1. a 2.tříd se vrátí od středy 18.11. 2020 do školy. V ostatních třídách bude zatím pokračovat výuka na dálku.

Stále zůstávají v platnosti všechna epidemiologická opatření a přibyla některá nová.

Věnujte prosím pozornost novým opatřením:

·         Roušky jsou povinné po dobu celého pobytu ve škole (i ve třídách). Doporučujeme nosit do školy minimálně 2 roušky, ti, kteří navštěvují ŠD min. 3 roušky.

·         Větrat se bude 5 minut během přestávky a 5 minut nově i během hodiny. Doporučujeme tedy dětem nosit mikiny i do třídy.

·         Třídy se nesmí míchat, z toho důvodu jsme museli upravit časy příchodů do školy a časy obědů:

o   1. třída: příchod do školy mezi 7:30 a 7:45, začátek vyučování v 7:55, oběd 11:30 – 11:50, 

o   2. třída: příchod do školy mezi 7:45 a 8:00, začátek vyučování v 8:15, oběd 11:50 – 12:10

·         Pobyt venku bude minimálně 1 hodinu za každého počasí, vybavte proto děti oblečením odpovídajícím počasí (i pláštěnkami).

·         Nadále platí zákaz zpěvu a zákaz hodin tělesné výchovy, z tohoto důvodu jsou v úterý a ve čtvrtek v 2. třídě 5. hodiny zrušeny.

·         Provoz ŠD: 

o   Ranní ŠD odpadá

o   Odpolední družina bude pouze do 15:30

o   1. třída bude mít paní vychovatelku Gábinu Hartmanovou v Sovičkách.

o   2. třída bude mít paní vychovatelku Veroniku Novou v Ještěrkách

Pro žáky vyšších ročníků budou od 18.11. možné individuální konzultace. Třídní učitelé Vás budou včas informovat o jejich konzultačních dnech a hodinách.

Mgr. Milada Minaříková, ředitelka ZŠ a MŠ Frymburk

 

Obědy ve školní jídelně i pro žáky základní školy - od 2.11.2020

Vážení a milí rodiče,

po dohodě s panem starostou O. Řezáčem jsme se rozhodli pomoci Vám v této složité době a umožnit žákům, kteří se vzdělávají na dálku, chodit do školní jídelny na obědy. 

Pokud budete mít o tuto službu zájem, je nutné oběd přihlásit u paní L. Nedomové na tel. 724 375 426.

Na oběd můžete své dítě přihlásit již od pondělí 2. listopadu 2020.

Výdej obědů bude probíhat v době od 12.00 do 13.15 hodin. Během vydávání a konzumace oběda budou dodržena všechna protiepidemiologická opatření.

Mgr. Milada Minaříková, ředitelka ZŠ a MŠ

 

Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020-aktualizováno

K žádosti o ošetřovné není potřeba potvrzení o uzavření školy,

bližší informace na stránkách - cssz.cz - žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení /škola/.

 

Podmínky pobytu dítěte v MŠ od 1.9.2020

 

            Nikdo s příznaky infekční nákazy nesmí do MŠ vstoupit.

  • Mateřská škola bude v provozu od 6:30 do 16:30 hod. v obou třídách.
  • Před vstupem do budovy MŠ použijte dezinfekci u vstupu.
  • Dítě je přiváděno pouze jednou osobou a doporučuje se nevyužívat osoby starší 65 let.
  • Doprovod má povolený vstup do šatny MŠ a to pouze na dobu potřebně nutnou.
  • Je nutno ze strany rodičů minimalizovat shromažďování osob před školou.
  • Zákonný zástupce poučí svoje dítě o nutnosti dodržovat zásady osobní hygieny.

Škola je zapojena do projektů:

    https://www.kellnerfoundation.cz/pomahame-skolam-k-uspechu/

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer