slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020-aktualizováno

Uzavření základní školy a školní družiny od 14.10. do 1.11.2020

Vláda zakazuje s účinností ode dne 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 osobní přítomnost žáků 1. a 2.stupně základní školy v budově školy.

Žáci se budou od 14.10. do 23.10. vzdělávat na dálku. Bližší informace najdete v týdenních plánech jednotlivých tříd.

Od 26.10. do 30.10. jsou podzimní prázdniny.

Mgr. Milada Minaříková

6.A Výukový seminář "Pokračujeme spolu"

I naše třída vyrazila vstříc dobrodružstvím a přírodě. I přesto, že musela být zrušena pobytová část semináře,

si společně strávený týden všichni užili naplno. Panovala veselá nálada, občas na někoho přišla malá únavička,

nicméně jsme zažili legraci, zahráli jsme si spoustu her a nejrůznějších aktivit, společně jsme vyráběli lesní

skřítky a vytvořili si svou Knihu skřítků a také si žáci vyrobili nádhernou a veselou třídní vlajku. Byla to báječná

příležitost poznat se navzájem v prostředí mimo školní lavice, spřátelit se s novými spolužáky a začít pracovat

Pokračujeme spolu 6.B

Výukový seminář 1. třídy Z pohádky do pohádky

Hurá Z pohádky do pohádky!

             Od 7. do 11. září 2020 jsme se s prvňáčky bavili aktivitami z výukového semináře „ Z pohádky do pohádky“. 

Roušky - mimořádné opatření

Od pátku 18.9.2020 budou žáci 2.stupně v základní škole nosit ve všech vnitřních prostorách školy (třídy, šatny, chodby) roušku. Roušku nebudou mít pouze při pobytu venku, hodinách tělocviku a při zpěvu.

Prosím rodiče, aby své děti vybavili 2 rouškami v igelitovém sáčku.

Na děti a pedagogy v mateřské škole se toto opatření nevztahuje. Doprovázející osoba v MŠ roušku nebo jinou ochranu nosu a úst mít musí.

Podmínky pobytu dítěte v MŠ od 1.9.2020

V současné situaci se nacházíme v oblasti se stupněm pohotovosti:  0 - zanedbatelné riziko nákazy

            Nikdo s příznaky infekční nákazy nesmí do MŠ vstoupit.

 • Mateřská škola bude v provozu od 6:30 do 16:30 hod. v obou třídách.
 • Před vstupem do budovy MŠ použijte dezinfekci u vstupu.
 • Dítě je přiváděno pouze jednou osobou a doporučuje se nevyužívat osoby starší 65 let.
 • Doprovod má povolený vstup do šatny MŠ a to pouze na dobu potřebně nutnou.
 • Je nutno ze strany rodičů minimalizovat shromažďování osob před školou.
 • Zákonný zástupce poučí svoje dítě o nutnosti dodržovat zásady osobní hygieny.

Dopis pro rodiče - organizace a pravidla v novém školním roce

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vás seznámila s některými novými pravidly a omezeními vzhledem ke Covid 19, která budou v naší škole platná od 1.9.2020.

Mateřská škola:

 • Provoz mateřské školy bude probíhat pouze v samostatném pavilonu MŠ – včetně vydávání obědů. Nebude docházet ke kontaktu se žáky ZŠ.
 • Doprovázející osoba dítěte smí vstoupit do šatny MŠ bez roušky na nezbytně dlouhou dobu.
 • Provoz obou tříd bude probíhat odděleně. Nebude docházet ke spojování tříd.
 • Bližší informace k provozu MŠ obdržíte písemně a budou vyvěšeny u vchodu do MŠ.

Základní škola:

 • Naší snahou je minimalizovat setkávání žáků z různých tříd. Bude proto omezen volný pohyb žáků o přestávkách po budově školy.
 • Nedoprovázejte prosím své děti do šatny. Věřte, že to Vaše dítě s případnou pomocí třídních učitelek zvládne.
 • V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý žák školy důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
 • Prosím rodiče, aby upřednostnili bezkontaktní komunikaci s vyučujícími (e-mail, telefon).  Aktualizujte si u třídních učitelů tyto údaje.
 • Pokud je nutné, navštívit ZŠ k osobnímu jednání prosím o domluvení schůzky s  vyučujícím a to na dobu po 15.30, kdy se žáci v budově již nevyskytují.  Schůzka bude probíhat pouze ve sborovně.
 • Pro návštěvy a jednání cizích osob je určená pouze sborovna. Volný pohyb po budově školy je zakázán.
 • Neposílejte své dítě do školy, pokud vykazuje známky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, kašel, rýma…)
 • Pokud se u Vašeho dítěte vyskytnou příznaky infekčního onemocnění, bude izolováno od ostatních. Vy budete o této situaci okamžitě vyrozuměni a své dítě si neprodleně vyzvednete.
 • Bližší informace budou na týdenních plánech jednotlivých tříd.

Školní jídelna:

 • Svačiny pro žáky ZŠ jsou do odvolání zrušeny. Zde nelze zajistit jejich vydávání po třídách.
 • Obědy budou vydávány podle zvláštního rozpisu tak, aby v jídelně byly přítomny současně pouze 2 třídy.

1.školní den - úterý 1.9.2020

Dnes 1. září 2020 jsme slavnostně přivítali nové prvňáčky v naší škole.
Natěšené prvňáčky jsme přivítali s panem starostou Otou Řezáčem. Prvňáčci obdrželi uvítací list, kšiltovku a další upomínkové maličkosti.
Doufáme, že se jim v naší škole bude líbit a budou zde spokojeni.

Lucie Růžičková, tř. uč. 1. třídy

Platby do třídních fondů

Platby do třídních fondů se zasílají na účet číslo - 115-3159820207/0100, variab. symbol telefonní číslo registrovaného rodiče, spec. symbol 000583791.

Stránky

Škola je zapojena do projektů:

    https://www.kellnerfoundation.cz/pomahame-skolam-k-uspechu/

Návštěvnost stránek

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer