Termíny rodičovských schůzek

Rodičovské schůzky ve třech :  1. třída   2. třída   3. třída    4. třída   5. třída    6. třída    7. třída    8. třída    9. třída           

Jste zde

Výchovný poradce

Výchovný poradce

Výchovní poradci představují základní úroveň poradenského systému. Učitelé i rodiče jej mohou požádat o pomoc při řešení obtížného případu, jejich výhodou je znalost školy, na níž působí. Představují spojovací článek mezi školou a dalšími poradenskými zařízeními. V rámci školy může VP poskytnout pomoc učitelům i při řešení problémů vyplývajících z nepřijatelného chování některých žáků. VP a učitelé mohou také využít možnosti spolupráce s pracovníky pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče či oddělení dětské psychiatrie.

Poradenské činnosti:

1. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků.

2. Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (poradna, centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy,

3. Zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek.

4. Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.

5. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.

6. Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu.

7. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

8. Výchovné poradenství na ZŠ Frymburk poskytují Miloslava Baldová a Jindřiška Kubandová.

 

Konzultační hodiny:

 

Úterý: 14:00 – 15:00

Středa 14:00 – 15:00

 

Pro případné dotazy můžete využít e-mailů uvedených na stránkách školy.

Obrázek: 

Škola je zapojena do projektů:

    https://www.kellnerfoundation.cz/pomahame-skolam-k-uspechu/

Návštěvnost stránek

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer