Jste zde

Výchovný poradce

Výchovné poradenství na ZŠ Frymburk poskytuje Mgr. Lucie Mrvková 

Konzultační hodiny: _______

e-mail: mrvkova@zsfrymburk.cz

Výchovní poradci představují základní úroveň poradenského systému. Učitelé i rodiče jej mohou požádat o pomoc při řešení obtížného případu, jejich výhodou je znalost školy, na níž působí. Představují spojovací článek mezi školou a dalšími poradenskými zařízeními. V rámci školy může VP poskytnout pomoc učitelům i při řešení problémů vyplývajících z nepřijatelného chování některých žáků. VP a učitelé mohou také využít možnosti spolupráce s pracovníky pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče či oddělení dětské psychiatrie.

Poradenské činnosti:

1. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků.

2. Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (poradna, centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy,

3. Zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek.

4. Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.

5. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.

6. Poskytování informací o

činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu.

7. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

 

Obrázek: 

Škola je zapojena do projektů:

    https://www.kellnerfoundation.cz/pomahame-skolam-k-uspechu/

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer