Jste zde

Projektový den - Sekty

V pondělí devátou třídu čekal poslední z cyklu projektových dnů Rozhodni se, a to Nebezpečné náboženské společnosti. Tématem byla rizika spojená se sektami a nebezpečnými náboženskými hnutími. Náš projektový den začal práci s textem – přečetli jsme si čtyři příběhy a následně diskutovali o tom, v čem spočívala nebezpečnost skupiny z textu, jaké typické znaky měla a co se očekávalo od jejích členů. Potom jsme se rozdělili do dvojic a každá dvojice si vylosovala název jednoho náboženského společenství. Přesunuli jsme se do počítačovny, kde jsme na internetu vyhledávali základní informace k daným společenstvím. Když jsme byli hotovi, žáci referovali, co zjistili a pak jsme diskutovali o tom, co nám přišlo na daných sektách nejnebezpečnější, o společných vlastnostech jejich vůdců, o zajímavostech, příbězích s nimi spojenými. Přínosem projektového dne nebylo jen to, že jsme získali přehled, ale si i vytvořili svůj vlastní názor na danou problematiku.

Obrázek: 

Škola je zapojena do projektů:

    https://www.kellnerfoundation.cz/pomahame-skolam-k-uspechu/

Návštěvnost stránek

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer