Jste zde

Program školního poradenského pracoviště

Poradenští pracovníci školy, kteří se podílejí na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP), včetně nadaných žáků poskytující součinnost školským poradenským zařízením a spolupracující s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků

Výchovný poradce se věnuje problematice kariérového poradenství a procesu integrace žáků se SVP, včetně integrace nadaných žáků.

Mgr. Miloslava Baldová: konzultační hodiny: každé pondělí: 11.30-15.30

Školní metodik prevence pracuje především v oblasti prevence rizikového chování žáků.

Pracovníci, kteří se podílejí na poradenských službách:

třídní učitelé

další pedagogičtí pracovníci školy (učitelé, vychovatelé)

školní asistent:  Gabriela Hartmanová

 

Obrázek: 

Škola je zapojena do projektů:

    https://www.kellnerfoundation.cz/pomahame-skolam-k-uspechu/

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer