Jste zde

Dopis pro rodiče - organizace a pravidla v novém školním roce

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vás seznámila s některými novými pravidly a omezeními vzhledem ke Covid 19, která budou v naší škole platná od 1.9.2020.

Mateřská škola:

 • Provoz mateřské školy bude probíhat pouze v samostatném pavilonu MŠ – včetně vydávání obědů. Nebude docházet ke kontaktu se žáky ZŠ.
 • Doprovázející osoba dítěte smí vstoupit do šatny MŠ bez roušky na nezbytně dlouhou dobu.
 • Provoz obou tříd bude probíhat odděleně. Nebude docházet ke spojování tříd.
 • Bližší informace k provozu MŠ obdržíte písemně a budou vyvěšeny u vchodu do MŠ.

Základní škola:

 • Naší snahou je minimalizovat setkávání žáků z různých tříd. Bude proto omezen volný pohyb žáků o přestávkách po budově školy.
 • Roušky se ve škole nebudou nosit. A to ani ve společných prostorách školy.
 • Nedoprovázejte prosím své děti do šatny. Věřte, že to Vaše dítě s případnou pomocí třídních učitelek zvládne.
 • V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý žák školy důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
 • Prosím rodiče, aby upřednostnili bezkontaktní komunikaci s vyučujícími (e-mail, telefon).  Aktualizujte si u třídních učitelů tyto údaje.
 • Pokud je nutné, navštívit ZŠ k osobnímu jednání prosím o domluvení schůzky s  vyučujícím a to na dobu po 15.30, kdy se žáci v budově již nevyskytují.  Schůzka bude probíhat pouze ve sborovně.
 • Pro návštěvy a jednání cizích osob je určená pouze sborovna. Volný pohyb po budově školy je zakázán.
 • Neposílejte své dítě do školy, pokud vykazuje známky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, kašel, rýma…)
 • Pokud se u Vašeho dítěte vyskytnou příznaky infekčního onemocnění, bude izolováno od ostatních. Vy budete o této situaci okamžitě vyrozuměni a své dítě si neprodleně vyzvednete.
 • Bližší informace budou na týdenních plánech jednotlivých tříd.

Školní jídelna:

 • Svačiny pro žáky ZŠ jsou do odvolání zrušeny. Zde nelze zajistit jejich vydávání po třídách.
 • Obědy budou vydávány podle zvláštního rozpisu tak, aby v jídelně byly přítomny současně pouze 2 třídy.
 • Žákům není dovolen samoobslužný výdej. Příbory, polévku i pití dostanou jednotlivě.

Školní družina:

 • Oddělení Soviček tvoří pouze zapsaní žáci 1. a 2.třídy. Provoz od 11.30 do 16.30.
 • Oddělení Ještěrek tvoří pouze zapsaní žáci 3. a 4.třídy. Provoz je omezen od 12.50 do 15.30.
 • Žáci obou oddělení nebudou spojování.
 • Ranní družina je určena pouze pro dojíždějící žáky. Její provoz je od 6.30 do 7.30.
 • Dojíždějící žáci 5.třídy budou do odjezdu autobusu ve 13.40 pobývat ve své třídě pod dohledem třídní učitelky.

Školní klub:

 • Školní klub je určen především pro dojíždějící žáky.
 • Prosím místní žáky o jeho minimální využívání. I zde se budeme snažit o to, aby spolu byli žáci z maximálně 2 ročníků.

Kroužky:

 • Činnost kroužků bude od října omezena tak, aby spolu přicházeli do kontaktu pouze žáci dvou ročníků. Nebudou organizovány kroužky, kam by docházeli např. žáci z celého 2.stupně.
 • Děti, které nejsou žáky naší školy, se nesmí kroužků účastnit.

Tato pravidla se mohou změnit v návaznosti na aktuální situaci. Zatím se nacházíme ve stupni pohotovosti 0 – zanedbatelné riziko. Ze strany školy uděláme maximum proto, aby to takto zůstalo.

Prosím Vás rodiče o spolupráci. Vysvětlete svým dětem, že dodržování těchto pravidel je v našem společném zájmu.

Přejeme všem příjemný začátek školního roku a hodně radosti při školní práci.

Ve Frymburku dne 31.8.2020

 

Mgr. Milada Minaříková

Obrázek: 

Škola je zapojena do projektů:

    https://www.kellnerfoundation.cz/pomahame-skolam-k-uspechu/

Návštěvnost stránek

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer