Jste zde

Podmínky pobytu dítěte v MŠ od 1.9.2020

Podmínky pobytu dítěte v MŠ od 1.9.2020

V současné situaci se nacházíme v oblasti se stupněm pohotovosti

   0 – zanedbatelné riziko nákazy

 

            Nikdo s příznaky infekční nákazy nesmí do MŠ vstoupit.

 • Mateřská škola bude v provozu od 6:30 do 16:30 hod. v obou třídách.
 • Před vstupem do budovy MŠ použijte dezinfekci u vstupu.
 • Dítě je přiváděno pouze jednou osobou a doporučuje se nevyužívat osoby starší 65 let.
 • Doprovod má povolený vstup do šatny MŠ a to pouze na dobu potřebně nutnou.
 • Je nutno ze strany rodičů minimalizovat shromažďování osob před školou.
 • Zákonný zástupce poučí svoje dítě o nutnosti dodržovat zásady osobní hygieny.
 • Děti, rodiče, pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • Zákonný zástupce je povinen zajistit, že v době vydaných epidemiologických opatření je zakázáno vnášet osobní hračky do MŠ.
 • V prostorách šatny jsou osobní věci dětí uloženy v omyvatelném obalu.
 • Každé dítě bude mít samostatný uzavíratelný igelitový sáček s rouškou pro případ podezření na možnou nákazu.
 • Neprodleně po přezutí, převlečení a příchodu do třídy si musí každý důkladně umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
 • Stravování bude probíhat ve třídách MŠ za dodržení hygienických opatření.
 • Jednotlivé třídy se nesmí při provozu dne v MŠ jakkoliv míchat.
 • Spaní po obědě – platí pro všechny děti, které zůstávají do odpoledne.
 • Vyzvedávání po obědě od 12:30 – do 13:00 – při čekání na dítě, doporučujeme minimalizovat shromažďování osob před školou.
 • Vyzvedávání ze zahrady – zákonný zástupce může vstoupit na zahradu MŠ.
 • Žádáme rodiče, aby oznámili MŠ, zdali budou pro dítě využívat pouze dopolední nebo celodenní provoz.
 • V případě, že dítě vykazuje znaky infekčního onemocnění (rýma, kašel, dušnost, průjem, zvýšená teplota…aj. – jsou pracovníci MŠ povinni dítě nepřijmout do kolektivu MŠ a při návratu po vyléčení mohou vyžadovat lékařské potvrzení.
 • Logopedie bude probíhat za dodržení přísnějších hygienických opatření v běžném režimu.
 • Kroužky budou probíhat od října 2020 za dodržení přísnějších opatření – informace budou zveřejněny na nástěnkách MŠ.

 

Ve Frymburku dne 31. 8. 2020                                                                                                       

Mgr. Milada Minaříková                                    

Obrázek: 

Škola je zapojena do projektů:

    https://www.kellnerfoundation.cz/pomahame-skolam-k-uspechu/

Návštěvnost stránek

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer