slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Informace k docházce do MŠ od 25. 5. 2020

Vážení rodiče,

od 25.5.2020 zahajujeme provoz MŠ za specifických podmínek na ochranu zdraví, které naleznete v příloze.

Mateřská škola bude v provozu od 6.30 do 16.30 hod.

Žádáme Vás, o podání informace do 18.5.2020 o tom, zda-li bude vaše dítě MŠ navštěvovat, usnadní nám to organizaci provozu.

Zákonný zástupce musí poskytnout písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů, bez tohoto prohlášení (samostatná příloha) nemůže být dítě přijato.

Informace k docházce žáků 1.-5.třídy od 25.5.2020

Podmínky a organizace vzdělávacích aktivit od 25.5. do 30.6.2020

Provoz školy bude od 7.55 do 16.00. Ranní družina se neposkytuje.

Obědy budou zajištěny ve školní jídelně. Svačinky pro žáky ZŠ nebudou zajištěny.

Rodiče mají zákaz vstupu do budovy, děti před budovou školy vyzvedávat třídní učitelky.

Při vyzvedávání žáků rodiče rovněž nevstupují do budovy.

Výuka bude probíhat v uzavřených maximálně 15ti členných skupinách žáků, kde žáci budou dopoledne se svou třídní učitelkou a po obědě, pokud budete mít zájem o odpolední činnost, pak s vychovatelkou, asistentkou nebo dalším pedagogem. Složení skupin bude předem dané a neměnné po celou dobu. Včetně pedagogů.

V žádném případě nebude docházet k promíchání jednotlivých skupin žáků a to ani odpoledne.

Žáci musí mít u sebe 2 roušky a igelitový sáček na uložení roušky. 1 roušku budou mít na sobě při příchodu do školy a 2. bude náhradní.

Před budovou školy a v celé budově, včetně tříd, budou žáci povinně dodržovat 2 metrové rozestupy. Pokud by se dočasně rozestupy zmenšily (skupinová práce ve třídě) budou mít žáci roušku.

Žáci i pedagogové budou roušku nosit ve společných prostorách školy, ve třídě ji žáci ani pedagog mít nemusí, pokud budou dodrženy 2 metrové rozestupy. Pokud si roušku sundají, uloží si ji do igelitového sáčku.

Po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

Žáci si po každém vzdělávacím bloku umyjí a vydezinfikují ruce ve své třídě. Stejně po pobytu venku, před obědem u jídelny, po návratu do třídy (např. po použití toalety).

Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

Část vzdělávacích aktivit bude probíhat venku, ale pouze v areálu školy.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Opatření jsou poměrně přísná, ale vzhledem k zajištění ochrany zdraví nutná.

Přesnější organizační informace – rozvrh hodin, doba oběda – Vám budou sděleny po 18.5. po odevzdání Čestných prohlášení. Pro další informace neváhejte kontaktovat své třídní učitelky.

Věřím, že společnými silami tuto mimořádnou situaci dobře zvládneme! Přeji nám všem hodně zdraví a trpělivosti!

Mgr. Milada Minaříková, ředitelka školy

 

Konzultace pro žáky 9.tříd

Konzultace pro žáky 9.třídy, kteří se připravují na přijímací zkoušky na střední školu, se uskuteční od 11.5.2020.

Konzultace budou probíhat vždy v úterý od 9 do 11 hodin z českého jazka  a vždy ve čtvrtek od 9 do 11 hodin z matematiky

Pravidla pro ochranu zdraví žáků:

1. Žáci  budou do školy chodit s rouškami a dodžovat 2 metrové rozestupy.

2. Ve společných prostorách školy se budou povinně nosit roušky a všude dodržovat minimálně 2 metrové rozestupy. 

Výsledky zápisu do 1.třídy pro školní rok 2020/21

K zápisu do 1.třídy přišlo celkem 28 žádostí. Bylo zapsáno 27 dětí a máme jeden neuzavřený zápis - předčasný nástup do školy. Z tohoto počtu zvažují rodiče 8 dětí odklad školní docházky a nyní čekají na termín odborného vyšetření.

Do 1.třídy nastoupí celkem 19 žáků (17 z naší mateřské školy a 2 z Lipna). 

Celý proces zápisu proběhl bez osobní přítomnosti dětí. Děkuji rodičům za skvělou spolupráci a těšíme se na budoucí prvňáčky!

Mgr. Milada Minaříková, ředitelka ZŠ a MŠ Frymburk

 

Škola je zapojena do projektů:

    https://www.kellnerfoundation.cz/pomahame-skolam-k-uspechu/

Návštěvnost stránek

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer