slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

BYLO NEBYLO u prvňáčků

BYLO – NEBYLO, dva týdny tomu, co … do naší školy přišlo 16 nováčků, šikovných prvňáčků. Od prvního dne se pilně činili – zabydlovali se ve své třídě, kreslili a vytvářeli, poznávali školu a její okolí, prošli si cestičkou Z POHÁDKY DO POHÁDKY, kde pomohli posbírat korále princezničce, co ztratila je na pláži,  projít klikatou cestičkou slepému pocestnému, nazdobit perníčky ježibabě, postavit domeček lesním skřítkům, zachránit co nejvíce živé vody.

Aktivní naslouchání v 5.B

Projektový den 5.B- Aktivní naslouchání

 

V pondělí proběhl v naší třídě projektový den Aktivní naslouchání. Společně jsme plnili úkoly a ukázali jsme si, jak je důležité naslouchat druhým. Zahráli si postřehové a naslouchací hry, ale také jsme malovali podle přísloví. Malovali jsme čínský znak pro slovo naslouchat a dozvěděli jsme se například, co je to kaligrafie. Zamýšleli jsme se nad tím, jak by to u nás ve třídě fungovalo, kdyby každý z nás aktivně naslouchal druhým.

Eliška Myslíková 5.B

 

Zvládneme to - Výukový seminář 9. třídy

S devátou třídou jsem podruhé absolvoval pobyt výukového semináře Zvládneme to? na Letním táboře v Přední Výtoni. Oproti předešlému pobytu nám nepršelo, bylo teplo, prostory byly uklizenější a všude voněl les. Dokonce jsme sem došli po zelené turistické trase. V lese jsme však přehlídli cestu do tábora (Lukáš o ní věděl, ale říkal, že je to zkratka) a tak jsme si pár metrů zašli.

Adaptační den v 5. ročníku

Žáci 5. A a 5. B byli v pátek 10. září opět spolu. Nejdříve se vypravili do lesa, aby hravě splnili bojový úkol - přinesli dřevo na oheň. Poté si na školní zahradě opekli buřtíky, vyrobili za použití přírodních materiálů různé druhy krmítek pro ptáky a zahráli si také několik  her na školním hřišti. Děkujeme žákům za účast a vzájemnou spolupráci.  

Tvorba třídních pravidel ve třetí třídě

V pondělí 6. září se žáci 3. třídy zúčastnili projektového dne s názvem Tvorba třídních pravidel, který je součástí programu Spolu to dokážeme. Cílem dne bylo si na základě vlastního prožitku během her, různých scének a modelových situací uvědomit, jak je důležité dodržovat nejen ve škole, ale i v běžném životě pravidla, být ohleduplný a vstřícný k druhým. Své reflexe žáci zaznamenali do krásného  sluníčka.

Příprava na Cambridge zkoušky z anglického a německého jazyka

Na naší škole nabízíme nově možnost přihlásit dítě do kurzů angličtiny Cambridge English a kurzů němčiny úroveň A1. Kurzy organizuje Evropské centrum jazykových zkoušek, jehož jsme se stali partnerskou školou, a jsou koncipovány jako doplňující nadstandardní placená výuka, odpovídající nárokům dětských jazykových zkoušek (zkouška není povinná). Více na www.lepsianglictina.cz.

Otevře se kurz angličtiny Starters pro žáky 4., 5. a 6. ročníků a kurz Key pro žáky 8. a 9. ročníků.

Projektový den v 5.A - Aktivní naslouchání

V pondělí 6. září se žáci 5.A zúčastnili projektového dne s názvem Aktivní naslouchání, který je součástí programu Spolu to dokážeme. Cílem projektového dne bylo uvědomit si rozdíl mezi aktivním nasloucháním, nenasloucháním a posloucháním. Žáci si zahráli několik her, scének, namalovali si obrázek slovesa naslouchat pomocí kaligrafie, poznali význam některých přísloví a zamýšleli se nad důvody nenaslouchání i změnou způsobenou nasloucháním. Žákům děkuji za aktivní účast - všichni jsme si to užili :) 

Akce plánované na září

1.9. – Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022

6.9. – Aktivní naslouchání – 5.A (projektový den)

6.9. Tvorba třídních pravidel – 3.tř. (projektový den)

6.9.-10.9. – Z pohádky do pohádky – 1.tř. (projektové dny)

6.9. – 10.9. – Sportujeme s pohádkou – 2.tř. (projektové dny)

8.9.-10.9. – Zvládneme to - 9.tř. (výukový seminář)

13.9. – Aktivní naslouchání – 5.B (projektový den)

13.9.-15.9. - Pokračujeme spolu - 6.A  (výukový seminář Olšina)

14.-15.9. – Cesta světla - 8.A. (výukový seminář Olšina)

16.9.-17.9. – Cesta světla - 8.B (výukový seminář Lojzovy Paseky)

16.9.-17.9. – Noc ve škole – 4.tř.   (projektový den)

20.9.-21.9. –Tvořivě a s úsměvem -7.tř. (výukový seminář, Kobylnice)

29.9.-1.10. - Pokračujeme spolu - 6.B  (výukový seminář Olšina)

Stránky

Škola je zapojena do projektů:

    https://www.kellnerfoundation.cz/pomahame-skolam-k-uspechu/

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer